DV8 – Creed Revelation

60-106005_Creed_Revelation_lrg
William Svensson

En ny blank boll som jag har i väskan är Creed Revelation, denna boll har väldigt mycket kontroll och för mig är det en favoritegenskap hos klotet. Den lite blankare ytan gör att klotet passar bäst under mitten/slutet av ett spelpass, jag kan använda klotet längre ut men för mig har det rullat bäst när jag har flyttat mer vänster då jag verkligen kan utnyttja klotet på bästa sätt. Jag skulle säga att klotet passar bäst på mediumprofiler!