Brunswick Edge Blue Pearl

60-105907_edge_pearl_lrg
Hook
Jimmy Dan Mortensen

Brunswick Edge Blue Pearl er netop frigivet sammen med Brunswick Edge Dark Blue Solid, og den er et naturligt valg, når Brunswick Edge Dark Blue Solid bliver for svag. For mig vil den komme i spil, når der ikke er ret meget olie på banerne, og jeg bliver tvunget til at flytte mod venstre.