Richard Bergström

Driftstörningar åtgärdade

Vår växelleverantör har numera åtgärdat tidigare problem som innebar att vi ej gick att nås per telefon.