Olja & Tvättmedel

Oljning av banorna är både för dina banors skull och dina bowlares skull. God rengöring och oljning av dina banor kommer göra så att dina banors livstid ökar markant och du vill undgå att få svarta brännmärken i banan.

De aktiva bowlarna kommer också känna sig mer välkomna om banorna sköts på ett bra sätt. Man kan alltid kontakta våra specialister för att få den senaste information angående oljning så era aktiva bowlare trivs på bästa sätt.

tommy.reinhold_256x296

När vi snackar olika oljetyper så tittar vi på två faktorer. Den ene är viskosity och den andre är lubricity.

Viscosity: Olja med låg viscosity flyttar sig lättare på banan än en olja med hög viskosity. En olja med lägre viscosity är en ”tunnare” olja än en olja med hög viskocity. Tunnare olja flyter lättare än en tjockare olja. Har ni bara lösspel i er hall kan ni använda en tunnare olja, låg viscosity, och har ni mer aktiv bowling så kan ni använda er av en tjockare olja alltså högre viscosity.

Lubricity: Olja med låg lubricity betyder att oljans smörjegenskaper är sämre än en olja med hög lubricity. Man skall gärna använda sig av en olja med hög lubricity om en oljeprofil som skall hålla längre. En olja med hög lubricity betyder också att ni kan använda mindre olja på oljeprofilen utan att dina aktiva bowlare vill märka det.

 Därför är det mycket viktigt att ni får den rätta oljetypen till era laminatbanor och oljemaskin.

Kontakta Mats Jacobsson på +46 702 16 84 09 eller mats.jacobsson@vbsbowl.com för mer info

Conditioner & Lane Surface Scale (bruns surfaces) 041014

Nyhet – DEFY Banolja

Brunswick har nyligen lanserat en ny olja som håller bättre i oljefältet än någon annan olja på marknaden. Detta betyder att era kunder är mer tillfreds med banorna från morgon till kväll.

Läs mer om de olika produkterna på Brunswicks hemsida www.brunswickbowling.com